Nowoczesna stomatologia w praktyce

Autorzy

Dr n. med.
Edyta Jaworska

dr n. med. specjalista chirurgii stomatologicznej. W roku 2005 ukończyła Warszawską Akademię Medyczną. W 2012 ukończyła specjalizację z chirurgii stomatologicznej w Klinice Chirurgii Czaszkowo-szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy ustnej i Implantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2013 obroniła rozprawę doktorską. Obecnie pracuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na stanowisku asystenta w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy ustnej i Implantologii. Poszerza swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych zarówno w kraju jak i zagranicą z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, stomatologicznej ortognatycznej implantologii oraz regeneracji tkanki kostnej.

Edyta jaworska zdjecie
najlepsi prowadzący
uczą w Akademii Stomatologa.