Kontakt

BIURO OBSŁUGI KLIENT

Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00
Telefon: 61 66 55 800, Fax: 61 66 55 888
bok@e-forum.com.pl

 

REDAKCJA

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. , ul. Polska 13, 60-595 Poznań
www.akademiastomatologa.pl
redakcja@akademiastomatologa.pl

 

REKLAMA

Sandra Pruss
Brand Manager
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
tel. 61/66 55 779
kom. 603-155-378 
e-mail: sandra.pruss@forum-media.pl

 

WYDAWCA

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223 REGON: 631046924

Konto:
Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Dyrektor: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN